Sesong-, uke- og døgnkort som gjelder for alle soner er tilgjengelige for betalende aktive medlemmer av foreningen som er bosatt i Hammerfest og Kvalsund kommuner. For alle andre gjelder døgnkort. Her følger en komplett oversikt over tilgjengelige kort. På Scanatura kan man se oversikten over hvor mange døgnkort som er i igjen i de respektive sonene for hver dato. Det er fra 2013 mulig å forhåndsbestille kort pr sone. Disse kortene er pga den fordelen litt dyrere pr stk. Nytt fra 2015 er at det også er 4 sonefri kort tilgjengelig pr dato. Disse er tilgjengelig via forhåndssalget. Du kommer til forhåndssalget ved å følge linken ved å klikke HER eller ved å velge Forhåndssalg i menyen til venstre,

Websalget av kort via Elveguiden omfatter 50% av tilgjengelige kort. Resterende kort selges via kortutsalget på Ungdomssenteret. 

De kortene som ikke er forhåndssolgt via nettsalget på Elveguiden blir solgt for foreningen. Det selges da kun for ett døgn av gangen. I 2019 er det igjen Repparfjord Ungdomssenter som håndterer kortsalget. Du finner ungdomssenteret litt nedenfor alpinbakken mellom Skaidi og selve Repparfjorden. (Se kart til høyre på siden her). Disse vil også selge sesongkortene fra ca 31/5-2019. Ungdomssenteret selger kort fra 16 og er åpent til 22 hver dag. Desinfisering utføres hovedsaklig fra 16-19 og utenom dette tidsrommet må det påventes noe ventetid. 

Det er 2 kort pr. døgn pr. sone som er forebehold finnmarkinger og disse selges på ungdomssenteret fra klokken 16 frem til klokken 18. Usolgte "finnmarkskort" blir klokken 18 lagt ut til ordinært salg.

Sesongkortene er tilgjengelig på Kleven Jakt og Fiske fra slutten av mai (dato kommer senere).


Noen nyttige linker: 

Forhåndssalg/nettsalg av døgnkort

Oversikt soner og antall kort pr sone

Sonekart

Repparfjord ungdomssenter har også hytter og campingmuligheter

Depositumet på døgnkort tilbakebetales når fiskekort og fangstoppgave innleveres. Depositum på webkort betales ved utprint hos kortselger. Alle som skal løse fiskekort må fremvise gyldig statskort. Medlemmer må også fremvise betalt medlemsavgift og identifikasjon dersom krevet. Alle som løser kort og er bosatt utenfor Kvalsund og Hammerfest må ha desinfisert utstyret før kortet kan kjøpes. Alle som har benyttet utstyret i vassdrag utenfor Finnmark må desinfisere. Uførekort innvilges etter søknad før sesongstart. 

 

Sesongkort medlemmer, hele Rapparfjordvassdraget


Voksne 
2300,-
Ektefelle, samboere, registrerte partnere 1150,-
Juniorer (16 -t.o.m det året man fyller 21år)  500,-
Under 16 år 0,-
Honnørmedlemmer (de med honnørkort før 2011) 500,-
Medlemmer bosatt i Kvalsund 1150,-
Uføre med forsørgeransvar, etter søknad til styret. 1150,-

Bosatt i Kvalsund, ikke medlem 4000,-

 

 

     

Døgnkort hele vassdraget

Medlemmer voksen 300,-
Medlemmer Juniorer 16-21 år 150,-
Medlemsbedrift 1000,-
Ikke medlemmer utenfor Finnmark, maks 4 kort pr døgn, Websalg 1500,-


Døgnkort soner

Fiskere bosatt i Finnmark 300,-
Norske fiskere bosatt utenfor Finnmark 500,-
Fiskere ikke fast bosatt i Norge 600,-
Websalg 620,-
Ikke medlemmer opp til fylte 16 år 0,-
(Over 16 år, vanlige kortpriser)

Depositum, kun døgnkort 200,-

Døgnkort gjelder fra klokken 18:00 til 18:00 dagen etter

 

     

Ukeskort hele vassdraget:

Voksne medlemmer 700,-
Juniormedlemmer (16-21 år) 300,-
Medlemmer utenfor Finnmark 1400,-

Ukekort gjelder for 7 hele datoer, dvs fra 00:01 startdagen til 24:00 sluttdatoen

 

  

Skaidielva

Sesongkort voksne medlemmer 700,-
Sesongkort juniormedlemmer 16-21 år 300,- 
Ukeskort, medlemmer 300,-
Ukeskort juniormedlemmer 150,-
Døgnkort medlemmer 100,-
Døgnkort fiskere bosatt i Finnmark 150,-
Døgnkort norske fiskere bosatt utenfor Finnmark 250,- 

Døgnkort fiskere ikke fast bosatt i Norge 300,-

Døgnkort juniormedlemmer 50,-
Ukeskort medlemmer utenfor Finnmark 500,-
Døgnkort medlemmer utenfor Finnmark 150,-

Depositum kun døgnkort 200,-

Døgnkort gjelder fra klokken 18:00 til 18:00 dagen etter

 

 

 

 

 

 

 


    

Joomla templates by a4joomla