REPPARFJORDIN JA SKAIDIN VESISTÖJEN KALASTUS- JA JÄRJESTYSSÄÄNNÖT 

Kaikilla  jotka harjottavat kalastusta on oltava voimassaoleva paikallinen kalastuslupa, Norjan valtion kalastuskortti ja henkilöllisyystodistus. Mainitut luvat ja asiapaperit tulee pitää mukana kalastettaessa, ja ne on esitettävä pyydettäessä kalastuksenvalvojalle tai kalastusseuran edustajalle.Tee ilmoitus jos huomaat laittonta kalastusta. Jokainen, jolla on yhden päivän lisenssi, desinfioi pyydystään.

KALASTUSVÄLINEIDEN DESINFIOINTI (Gyrodactylus salaris)

Kaikki kalastusvälineet ja muut tartuntaa mahdollisesti kantavat välineet, joita on käytetty muissa vesistöissä , on joko desinfioitava ennen käyttöä tai niiden on oltava kuivia ennen kuin ne otetaan käyttöön toisissa vesistöissä. Kaikkien jotka lunastavat vuorokausiluvan on desinfioitava kalastusvälineet. Todistus välineiden tyydyttävästä desinfioinnista on aina oltava mukana kalastettaessa ja se on pyydettäessä esitettävä valvontaviranomaisille.

KALASTUSKAUSI

1. 
Lohen kalastuskausi alkaa 1.6 kl. 00.00 ja päättyy 31.8 klo. 24.00.  Talvikot ja alle 35  cm:n pituiset lohet on laskettava varovasti takaisin vesistöön.

2. Meritaimenenkalastus on sallittu koko vesistössä 1.6 klo 00.00 - 31.8 klo 24.00 välisenä aikana.  31.8 klo 24.00 - 14.9 klo 24.00 välsenä aikana on kalastus sallittu vanhan Repparfjordin sillan ja joen ja meren yhtymäkohdan välisellä alueella.  Kaikki tänä aikana pyydetyt luonnonlohet (Atlanttinen, Salmon Salar) ja luonnonmerinieriät on laskettava takaisin vesistöön. Istutuskalat (lohi, taimen ja neiriä) ja Tyynenmeren lohi (kyttyräselkälohi) voidaan ottaa saaliiksi.
3. Merinieriän kalastus on kokonaan kielletty ajalla 1.6.14 - 14.9. Kaikki tänä aikana saaliiksi saadut merinieriät on laskettava takaisin vesistöön.

4. Kalastusvuorokausi on 24 tuntia ja alkaa klo 18.00 ja päättyy seuraavana päivänä  klo 18.00.   
Ruskeat naaraslohet pyydetään laskemaan varovasti takaisin vesistöön -  annetaan niiden kutea.

KALASTUSVÄLINEET

1. 1.6 klo 00.00 - 10.7 klo 24.00 välisenä aikana on kalastus sallittu perholla, elävällä ja keinomadolla painon kanssa, sekä uistimella, lipalla ja vaapuilla, jossa on vain yksi koukku.10.7. klo 24.00 - 14.9 klo 24.00 välisenä aikana on kalastus sallittu perholla ja madolla ilman painoa, molemmissa saa heittopainona olla ainoastaan koho tai perhosiima (kellu) ja enintään yksi koukku. Skaidi-joessa on koko kalastuskauden ajan  kalastus sallittu vain perholla ja madolla ilman painoa, kelluva koho sallitaan. Katkarapujen käyttö syöttinä on kielletty.

2. Kalastus jossa kala voi helposti joutua koukatuksi on kielletty. Kalastusvälineitä ei saa jättää ilman valvontaa kalastuksen aikana. Syyskuun 1. päivästä syyskuun 14. päivään saakka on sallittua vain kelluvalla kalastuksella varustettua kalastusta eikä yhtään koukkua suurempi kuin # 8 lennolle ja # 6 matoille

3. Kalastuksen tulee olla liikkuvaa ja yhteen paikkaan ei saa jäädä pitkäksi aikaa. Kaikki, jotka saavat saaliin maalle ovat velvollisia menemään jonon viimeiseksi kun he aloittavat kalastuksen uudelleen.

RAUHOITETUT VYÖHYKKEET


Kaikki rauhoitetut vyöhykkeet on merkitty opaskyltein ja kaikki kalastajat ovat velvollisia noudattamaan tauluissa ilmoittettuja ohjeita.

1. Seuraavat alueet ovat rauhoitettuja koko kalastuskauden:

- 30 m pituinen alue Knottheimin pohjoispuolella
- Könkään yläpäästä toisen nivan yläpuolelle noin 100 metriä lohirappusen ylemmästä 
   osasta. 
- Skaidi-joessa Mellomfossenissa (koski) Djuphollasta Skumhollaan, noin 30 m
- Nadjetjohka, Repparfjord-joen suusta Voggenestjernetille asti.
- Breidals-joki, Repparfjord-joen suusta koskelle asti.
- Cuovvarjohka, järvi mukaan lukien.

2. 10. heinäkuuta - 5. elokuuta on uusi Repparfjordin silta (golfkenttä) ja joen suulle asti suojavyöhyke (ei sallittu kalastusta). Suojavyöhyke on vain joen pohjoispuolella (oikean oikealla rannalla). Fishin on sallittu joen eteläpuolella.

Kalastaminen veneestä, kiinteiltä- ja riippusilloilta on kielletty. Kaikissa haarautuneissa vesistöissä jonne kulkeutuu  lohensukuisia vaelluskaloja pätevät samat säännöt kalastusvälineille, pyyntiajoille ja rauhoitusalueille sisävesikalastuksessa kuin  lohiensukuisten vaelluskalojen kalastuksessa. Järvissä on pilkkiminen sallittua ajalla 1.1. – 4.5. välisenä aikana vähintään 200 metrin etäisyydellä vesistöön laskevan tai siltä lähtevän joen suulta. Pilkkiminen on sallittua kastemato, hyönteisten toukka ja mustekala syötteillä. Kalastus seisovilla koukuilla, pitkällä siimalla tai verkoilla on kielletty. Kaikki luonnon lohet on laskettava takaisin vesistöön.

YMPÄRISTÖ- JA JÄRJESTYSSÄÄNNÖT


1. Kaikki joen käyttäjät ovat velvollisia pitämään joen ympäristöineen siistinä. Roskia ei saa heittää
ympäristöön vaan ne on otettava mukaan joelta poistuttaessa.

2 Elävien kalojen siirtäminen vesistöistä toiseen on kielletty. Sama koskee myös veden siirtämistä.

3. Kalojen perkaaminen veden äärellä ei ole suotavaa tartuntavaaran, yleisen järjestyksen ja
viihtyvyyden vuoksi. Tee ilmoitus ympäristövaltuutetulle jos havaitset tahallista roskaamista.

4. Polttopuuta ei saa leikata metsästä. Ota mukaan kaikki mahdollisesti tarvitsemasi polttopuut ja käytä olemassa olevia takkoja.

SAALISILMOITUKSEN TEKEMINEN JA SAALISTILASTOT

Jokainen joka on kalastanut  lohensukuisia vaelluskaloja on velvollinen tekemään saalisilmoituksen julkisia saalistilastoja varten kalastuskortissa ilmoitetulla tavalla. Kalastajien, joilla on kausilupa tulisi ilmoittaa saaliinsa mielellään päivittäin tai vähintään viikoittain. Kausilupia myönnetään yksi kappale, ja se on voimassa 1.6. – 31.8. välisenä aikana. Kortti palautetaan 15.9. mennessä yhdessä täydellisen saalisilmoituksen kanssa. Kun kausikortti palautetaan, annetaan oma kalastuskortti 31.8. – 14.9. klo 24.00 väliseksi ajaksi meritaimen kalastamiseksi.
Vapautetut kalat ilmoitetaan samalla tavalla, mutta merkitsemällä ne vapautetuiksi.

KANNA VASTUUSI! KALASTUSYHDISTYKSEN JÄSENTEN PUUTTEELLINEN SAALIIN ILMOITUS - MYÖS KALASTUSKAUDEN AIKANA - VOI JOHTAA KALASTUKSEN KIELTÄMISEEN JOESSA.

SAALISILMOITUKSEN/KALASTUSKORTIN PALAUTTAMATTA JÄTTÄMINEN MÄÄRÄTTYYN PÄIVÄÄN MENNESSÄ VOI JOHTAA KALASTUSOIKEUDEN MENETTÄMISEEN TULEVANA KAUTENA SEKÄ VUOROKAUSIKORTIN PANTTIMAKSUN MENETYKSEEN.


Raportit toimitetaan joka päivä. Tiedot löytyvät kalastuslisenssistäsi. Jos sinulla ei ole tietokonetta tai älypuhelinta, on Repparfjord Ungdomssenterissa tietokone tähän tarkoitukseen. Voit myös soittaa numeroon +4747385083 tai +4798885317.Tärkeitä puhelinnumeroita:(+ 47) 47385083 / (+47)  98885317/ (+ 47) 48107776

Joomla templates by a4joomla