Skip to main content

Oversikt over fiskesoner

Fiskesoner

Repparfjordelven og Skaidielven er kjent for å gi fantastiske muligheter for fiske. Vest-Finnmark Jeger- og Fiskeforening har forvaltet Repparfjordelven siden før andre verdenskrig. Elven er delt inn i soner og har sin egen fisketrapp. Trappen blir vanligvis åpnet etter flom, når elven har en bestemt vannstand.


Åpne Sonekartet >>

 • Sone 1 - Blå sone
  Denne sonen strekker seg fra elvemunningen og opp til stryket ovenfor Advokaten.
  Startpunkt nær ved: Klubbuktveien 9, 9620 Kvalsund, Norge.
  GPS: 70.45234, 24.32330

 • Sone 2 - Rød sone
  Denne sonen går fra og med stryket ovenfor Advokaten og opp til der elven fra Doggi møter Repparfjordelva.
  Startpunkt nær ved: Enebakk, 9620 Kvalsund, Norge
  GPS: 70.44211, 24.45556

 • Sone 3 - Brun sone
  Denne sonen går fra der elven fra Doggi møter Repparfjordelva og opp til stryket nedfor Brattberget i Knottheim.
  Startpunkt nær ved: Repparfjorddalen 665, 9620 Kvalsund, Norge
  GPS: 70.38070, 24.43542

 • Sone 4 - Hvit sone
  Denne sonen går fra stryket nedfor Brattberget i Knottheim, og opp til ovenfor Hylla i Knottheim.
  Startpunkt nær ved: Repparfjorddalen 760, 9620 Kvalsund, Norge.
  GPS: 70.3611834, 24.3574628

 • Sone 5 - Orange Sone
  Denne sonen går fra ovenfor Hylla og opp til og med Gammelspenn-kulpen.
  Startpunkt nær ved: Knottheim, 9620 Kvalsund, Norge.
  GPS: 70.3505078, 24.3505357

 • Sone 6 - Grønn sone
  Denne sonen går fra Gamlespenn-kulpen og til Fossekulpen. NB! Denne sonen har fredningsone i Fossekulpen.
  Startpunkt nær ved: Repparfjorddalen 1890, 9620 Kvalsund, Norge.
  GPS: 70.29882, 24.17568

 • Sone 7 - Gul sone
  Denne sonen går fra øversiden av Fossekulpen til Aisaroaive bru.
  NB! Denne sonen har fredningsone på øversiden av fossen.
  Startpunkt nær ved: Repparfjorddalen 1955, 9620 Kvalsund, Norge.
  GPS: 70.29717, 24.15190

 • Sone 8 - Grå sone
  Denne sonen går fra Aisaroaive bru og så langt som anadrom fisk forekommer.
  6 kort pr. døgn i sonen.
  Startpunkt: Aisaroaive bru, 9620 Kvalsund, Norge
  GPS: 70.26814, 24.10113

 • Sone 9 - Skaidielva
  Denne sonen går strekker seg fra Skaidielva treffer Repparfjordelva og opp til der kraftlinjen krysser elva ved Unna Háttiraš.
  Startpunkt nær ved: Fállebákti, 9620 Kvalsund, Norge.
  GPS: 70.43783, 24.47341

 • Sone 10 - Skaidielva
  Skadielven sone 10 strekker seg fra der kraftlinjen krysser elva ved Unna Háttiraš og opp langs Skaididalen.
  Startpunkt nær ved: Unna Háttiraš, 9620 Kvalsund, Norge.
  GPS: 70.42185, 24.62555


 

Beslektede innlegg