Sak 20/21: Kortsalg 2021
Driftsplanen for Repparfjordvassdraget sier at VJFF skal understøtte utviklingen 
i Repparfjorddalen/Skaidiområdet. Planen er vedtatt av VJFF årsmøte. Styret 
har uansett bestemt at vi skal innlede samtaler med Kleven Jakt og Fiske om 
forlengelse av avtalen som gjaldt for 2019-2020.
Vedtaket er styrets tilsvar på innspill fra medlemmer om kortsalget for 2021.
Enstemmig vedtatt.
 
Sak 21/21: Dialog med medlemmene og samarbeidspartnere
Styret ser fram til bedre dialog med både medlemmer og samarbeidspartnere 
når pandemien slipper taket.
Enstemmig vedtatt.
 
Sak 22/21. To-døgnskort i Skaidielva
Styret støtter forslag fra Jan-Egil Olsen om at fiskerne skal kunne kjøpe kort for 
inntil to døgn i Skaidielva (sone 9 og sone 10).
Enstemmig vedtatt.
 
Hammerfest, 6. mai 2021.
Joomla templates by a4joomla