VJFF har gjennomført evalueringen i tråd med tidligere år. Imidlertid gjør stillehavslaksens (pukkellaksens) inntog alt tallmateriale i forbindelse med oppgang forbi sonaren svært usikker sett i et forvaltningsperspektiv. Av den grunn velger VJFF å bruke føre-var-prinsippet og har gjort midtsesongsevalueringen basert på tilgjengelige data, erfaringsdata samt uttalelser og observasjoner fra erfarne fiskere som grunnlag for de beslutninger som foretas ved evalueringen.


VJFF understreker at gytebestandsmålingen for vår elv ikke i særlig grad tilsier grunnlag for innstramminger, men også her legger vi til grunn føre-var-prinsippet.

Følgende tiltak gjelder fra 23/7 kl.00:00:

·       Det innføres en kvote på 2 fisker over 7 kg for resten av sesongen pr. person.

·       All hunfisk over 80 cm skal settes ut dersom dette lar seg gjøre på forsvarlig vis.

·       I tillegg til dette anmoder vi meget sterkt om at også mellomlaksen (3-7kg) hunfisk beskattes så forsiktig som mulig. 

·       Myndighetenes pålagte registreringsfiske vil bli tatt ned til et minimum i år av forsiktighets hensyn.   

Joomla templates by a4joomla