repparfjordgmlbruRepparfjordelva er en typisk smålaksselv i Kvalsund kommune. I Repparfjordalen som elva renner gjennom, har en stor del av våre medlemmer fritidsboliger. Elva har de siste årene hatt en totalfangst på mellom 3-7 tonn laks. Foreningen har forvaltet elva siden før 2. verdenskrig. 

sonefarger2

For å få en naturlig fordeling av fiskere langs elvens lengde så er den delt inn i soner og det er et visst antall kort tilgjengelig pr sone. Sonene er også vist ved skilt langs veien

sonerkart2015miniHer finner du et kart som viser de forskjellige sonene og deres grenser. Det skal være mulig å zoome ganske godt inn i bildet for de som ønsker

fiskekortSesong-, uke- og døgnkort som gjelder for alle soner er tilgjengelige for betalende aktive medlemmer av foreningen som er bosatt i Hammerfest og Kvalsund kommuner. For alle andre gjelder døgnkort som gjelder spesifikke soner. Her førlger en komplett oversikt over tilgjengelige kort, priser osv..


statsHer finner du litt statistikk og historiske data for Repparfjordelva i form av grafer og data. 

regler

Her finner du fiske og ordensregler for Repparfjord- og Skaidivassdraget

 

regler

 

REPPARFJORDIN JA SKAIDIN VESISTÖJEN KALASTUS- JA JÄRJESTYSSÄÄNNÖT 

 

rekordSiden 1983 har foreningen registrert rekordlakser som er landet. Her finner du en oversikt over de dyktige fiskere som har fått den største laksen hvert av disse årene. 

l storvannetVannet er kommunal eiendom og forpaktes av Vest Finnmark Jeger- og Fiskerforening. Vannet har bestander av ørret og sjørøye

skjellproveposeForeningen ønsker at det skal taes skjellprøver av all fisk som taes på land og beholdes. Dette fordi det gir oss mye nyttig informasjon om fisken i vassdraget. Her finner du mer info om hvordan og hvorfor.