Sesong-, uke- og døgnkort som gjelder for alle soner er tilgjengelige for betalende aktive medlemmer av foreningen som er bosatt i Hammerfest og Kvalsund kommuner. For alle andre gjelder døgnkort. Her følger en komplett oversikt over tilgjengelige kort. Grunnet Covid-19 og alle usikkerheter som følger med så vil det ikke bli forhåndssolgt kort i 2021. Alle døgnkort selges på Arcticflies. 
 
I 2021 er det Arcticflies.no som håndterer kortsalget. Du finner dem i Skaidikrysset. Disse vil også selge sesongkortene fra ca 31/5-2021. Arcticflies.no har åpent fra 12 og er åpent til 20 hver dag. Det vil bli trekning lengre ut i sesongen når antall fiskere pr sone overstiger antall kort. Telefonnummer til kortutsalget er 98885317. Spørsmål om kort kan rettes til This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Sesongkortene er tilgjengelig på Kleven Jakt og Fiske og Arcticflies fra slutten av mai.


Noen nyttige linker: 

Oversikt soner og antall kort pr sone

Sonekart

Repparfjord ungdomssenter har også hytter og campingmuligheter

Alle som skal løse fiskekort må fremvise gyldig statskort/fiskeravgift. Medlemmer må også fremvise betalt medlemsavgift og identifikasjon dersom krevet. Alle som løser kort og er bosatt utenfor Kvalsund og Hammerfest må ha desinfisert utstyret før kortet kan kjøpes. Alle som har benyttet utstyret i vassdrag utenfor Finnmark må desinfisere. Uførekort innvilges etter søknad før sesongstart. 

 

Sesongkort medlemmer, hele Rapparfjordvassdraget


Voksne 
2300,-
Ektefelle, samboere, registrerte partnere 1150,-
Juniorer (16 -t.o.m det året man fyller 21år)  500,-
Under 16 år 0,-
Uføre med forsørgeransvar, etter søknad til styret. 1150,-

 

 

     

Døgnkort hele vassdraget

Medlemmer voksen 300,-
Medlemmer Juniorer 16-21 år 150,-
Medlemsbedrift 1000,-
Ikke medlemmer utenfor Finnmark, maks 4 kort pr døgn, 5000,-


Døgnkort soner

Fiskere bosatt i Finnmark 300,- 
Norske fiskere bosatt utenfor Finnmark 600,- 
Fiskere ikke fast bosatt i Norge 700,- 
Ikke medlemmer opp til fylte 16 år 0,-
(Over 16 år, vanlige kortpriser)

Døgnkort gjelder fra klokken 18:00 til 18:00 dagen etter

 

     

Ukeskort hele vassdraget (kun medlemmer) :

Voksne medlemmer 700,-
Juniormedlemmer (16-21 år) 300,-
Medlemmer utenfor Finnmark 1400,-

Ukekort gjelder for 7 hele datoer, dvs fra 00:01 startdagen til 24:00 sluttdatoen

 

  

Skaidielva

Sesongkort voksne medlemmer 700,-
Sesongkort juniormedlemmer 16-21 år 300,- 
Ukeskort, medlemmer 300,-
Ukeskort juniormedlemmer 150,-
Døgnkort medlemmer 100,-
Døgnkort fiskere bosatt i Finnmark 150,-
Døgnkort norske fiskere bosatt utenfor Finnmark 250,- 

Døgnkort fiskere ikke fast bosatt i Norge 300,-

Døgnkort juniormedlemmer 50,-
Ukeskort medlemmer utenfor Finnmark 500,-
Døgnkort medlemmer utenfor Finnmark 150,-

Depositum kun døgnkort 200,-

Døgnkort gjelder fra klokken 18:00 til 18:00 dagen etter

 

 

 

 

 

 

 


    

Joomla templates by a4joomla