REPPARFJORDIN JA SKAIDIN VESISTÖJEN KALASTUS- JA JÄRJESTYSSÄÄNNÖT

1. Kalastuskausi

1.1. Lohen kalastuskausi alkaa 1.6 kl. 00.00 ja päättyy 31.8 klo. 24.00.
1.2. Meritaimenen kalastus on sallittu koko vesistössä 1.6 klo 00.00 - 31.8 klo 24.00 välisenä aikana. 31.8 klo 24.00 - 14.9 klo 24.00 välisenä aikana on kalastus sallittu vanhan Repparfjordin sillan ja joen ja meren yhtymäkohdan välisellä alueella. Kaikki tänä aikana pyydetyt luonnonlohet (Atlanttinen, Salmon Salar) ja luonnonmerinieriät on laskettava takaisin vesistöön. Istutuskalat (lohi, taimen ja neiriä) ja Tyynenmeren lohi (kyttyräselkälohi) voidaan ottaa saaliksi (ei lasketa takaisin vesistöön).
1.3. Merinieriän kalastus on kokonaan kielletty ajalla 1.6. - 14.9. Kaikki tänä aikana saaliiksi saadut merinieriät on laskettava takaisin vesistöön.
1.4. Kalastusvuorokausi on 24 tuntia ja alkaa klo 18.00 ja päättyy seuraavana päivänä klo 18.00.

2. Kalastusvälineet

2.1. Repparfjordelva 1.6 klo 00.00 - 10.7 klo 24.00 välisenä aikana on kalastus sallittu perholla, elävällä ja keinomadolla painon kanssa tai ilman, sekä uistimella, lipalla ja vaapuilla, jossa on vain yksi koukku. 10.7. klo 24.00 - 14.9 klo 24.00 välisenä aikana on kalastus sallittu perholla ja elävällä madolla/keinomadolla painon kanssa tai ilman. 1.9 – 14.9 klo 24.00 suurin sallittu koukku koko #8 perholla ja #6 madolla. Kalastus katkaravulla on kielletty
2.2 Skaidielva Skaidi-joessa on koko kalastuskauden ajan kalastus sallittu vain perholla (vain kelluva heittosiima) ja madolla ilman painoa, kelluva koho sallitaan. Kalastus katkaravulla kielletty
2.3 Lisäksi Vest-Finnmark jeger- og fiskerforening hallitus voi poikkeus tilanteissa muuttaa sääntöjä kalastuskauden aika. Mahdolliset muutokset tullaan ilmoittamaan kalastulupien myyjien luona, internet sivuilla ja myös kalastuksenvalvojat informoivat tarvittaessa.

3. Rauhoitus alueet

3.1 Kaikki rauhoitetut alueet on merkitty opaskyltein ja kaikki kalastajat ovat velvollisia noudattamaan tauluissa ilmoittettuja ohjeita. 
3.1.1 Seuraavat alueet ovat rauhoitettuja koko kalastuskauden:

- Cuovvarjohka, ja sen vesialue. Laskee Repparfjord-jokeen hieman ennen Milch-svingen alkua (sininen sone)

- 30 metriä pitkä osuus joen pohjois puolella Knottheim riippusillan ylä-puolella (valkoinen sone)

- Breidals-joki (Govdavakjohka) Repparfjord-joen suusta koskelle asti.(oranssi sone)

-Fossekulpen: Könkään yläpäästä ylöspäin kyltille joka on tien puolella 100m lohiportaista ylöspäin (vihreä sone)

- Nadjetjohka, Repparfjord-joen suusta Voggenestjernetille asti. (keltainen sone)

- Skaidi-joessa Mellomfossenissa (koski) Djuphollasta Skumhollaan, noin 30 metrin alue.

Alueella kyltti ja kallioon merkattu viiva spray-maalilla

3.1.2 10. kesäkuuta – 5.elokuuta välisenä aikana rauhoitetaan Repparfjordin-sillalta (uudempi silta) joen suulle n.600 metriä pitkä alue. Tämä rauhoitus koskee vain pohjois/itä puolta (Klubbukt/Skaidi puoleinen)  lueella on kyltti ylä- ja ala päässä.

4. Yleistä

4.1. Kaikilla jotka harjoittavat kalastusta on oltava voimassaoleva paikallinen kalastuslupa, Norjan valtion kalastuskortti ja henkilöllisyystodistus. Mainitut luvat ja asiapaperit tulee pitää mukana kalastettaessa, ja ne on esitettävä pyydettäessä kalastuksenvalvojalle tai kalastusseuran edustajalle.
4.2. Kaikki kalastusvälineet ja muut tartuntaa mahdollisesti kantavat välineet, joita on käytetty muissa vesistöissä, on desinfioitava. Kaikkien jotka lunastavat vuorokausiluvan on desinfioitava kalastusvälineet. Todistus välineiden tyydyttävästä desinfioinnista on aina oltava mukana kalastettaessa ja se on pyydettäessä esitettävä valvontaviranomaisille. 4.3. Kalastus tavalla jossa kala pyydetään koukkaamaalla (trokastus) on vakavasti kiellettyä. Kalastus matalalla vedellä suuresti painotetulla perholla ja yli suurella koukulla on yksi esimerkki tästä. 
4.4. Kalastusvälineitä ei saa jättää ilman valvontaa kalastuksen aikana.
4.5. Talvikot ja alle 35 cm pituiset lohet on laskettava varovasti takaisin vesistöön.
4.6. Kalastaminen veneestä, kiinteiltä- ja riippusilloilta on kielletty.
4.7. Kalastuksen tulee olla liikkuvaa ja yhteen paikkaan ei saa jäädä pitkäksi aikaa. Kaikki, jotka saavat saaliin maalle ovat velvollisia menemään jonon viimeiseksi kun he aloittavat kalastuksen uudelleen. 
4.8. Kaikissa haarautuneissa vesistöissä jonne kulkeutuu lohensukuisia vaelluskaloja pätevät samat säännöt kalastusvälineille, pyyntiajoille ja rauhoitusalueille sisävesikalastuksessa kuin lohiensukuisten vaelluskalojen kalastuksessa.
4.9. Järvissä joihin vaelluskala liikku pilkkiminen 1.1. – 4.5. välisenä aikana vähintään 200 metrin etäisyydellä vesistöön laskevan tai siltä lähtevän joen suulta. Pilkkimisessä on sallittua käyttää syöttinä matoa, toukkia tai mustekalaa. Kalastus seisovilla koukuilla, pitkällä siimalla tai verkoilla on kielletty. Kaikki luonnon lohet on laskettava takaisin vesistöön. Vfjff kehoittaa kaikkia kalastajia vapauttamaan kalat jotka ovat jo pitkällä kutu prosessissa. Tumma kala ei ole enää parhaimmillaan laadultaan ja kalalla on enemmän arvoa kutupaikalla, kuin pakasteessa.

5. Ympäristö- ja järjestys säännöt

5.1 Kaikki joen käyttäjät ovat velvollisia pitämään joen ympäristöineen siistinä. Roskia ei saa heittää ympäristöön vaan ne on otettava mukaan joelta poistuttaessa.
5.2 Elävien kalojen siirtäminen vesistöistä toiseen on kielletty. Sama koskee myös veden siirtämistä.
5.3 Kalojen perkaaminen veden äärellä ei ole suotavaa tartuntavaaran, yleisen järjestyksen ja viihtyvyyden vuoksi.
5.4 Tuoreen puun kaataminen polttopuuksi on kiellettyä. Käytä maassa olevia puita ja käytä jo olemassa olevia tulipaikkoja.

6. SAALISILMOITUKSEN TEKEMINEN JA SAALISTILASTOT

Jokainen joka on kalastanut lohensukuisia vaelluskaloja on velvollinen tekemään saalisilmoituksen julkisia saalistilastoja varten. Saalisilmoitus tulee raportoida mahdollisimman nopeasti. Ohjeet raportointiin löytyy kalastukortista tai luvan myyjältä. Kalastajat, joilla on kausilupa tulisi ilmoittaa saaliinsa mielellään päivittäin tai vähintään viikoittain. Vapautetut kalat ilmoitetaan samalla tavalla, mutta merkitsemällä ne vapautetuiksi. (gjenutsatt) Raportit toimitetaan joka päivä. Tiedot löytyvät kalastuslisenssistäsi. Jos sinulla ei ole tietokonetta tai älypuhelinta, on Repparfjord Ungdomssenterissa tietokone tähän tarkoitukseen. Voit myös soittaa numeroon +4747385083 tai +4798885317.

KANNA VASTUUSI! KALASTUSYHDISTYKSEN JÄSENTEN PUUTTEELLINEN SAALIIN ILMOITUS - MYÖS

KALASTUSKAUDEN AIKANA - VOI JOHTAA KALASTUKSEN KIELTÄMISEEN JOESSA.

SAALISILMOITUKSEN/KALASTUSKORTIN PALAUTTAMATTA JÄTTÄMINEN MÄÄRÄTTYYN PÄIVÄÄN

MENNESSÄ VOI JOHTAA KALASTUSOIKEUDEN MENETTÄMISEEN TULEVANA KAUTENA SEKÄ

VUOROKAUSIKORTIN PANTTIMAKSUN MENETYKSEEN.

Kalastuksenvalvoja päivystys numero: +47 92020753

Ympäristö vastaava: +47 47385083

Poliisi: +47 78428000

Joomla templates by a4joomla