Det har vært en del spørsmål når det gjelder rapportering av vinterstøing, og JA de skal rapporteres som annen fisk. Det står tydelig at ALL fangst skal rapporteres, også gjenutsatt fisk.

Vinterstøingen vet vi lite om i Repparfjordelva, og nettopp pga at man ikke har hatt praksis å rapportere inn fangst av disse, så vet vi svært lite om det er blitt mer støing nå enn det har vært før i tida. Vi forsøker å få dette inn som eget alternativ for fiskeslag under rapportering på Scanatura, men enn så lenge er det derfor flott om man fører STØING i merknadsfeltet. 

Når det gjelder skjellprøvetaking av disse, så anbefales det ikke dersom man ikke er godt vant med å ta prøver av fisk som skal settes ut.

Fangstrapportering gjøres aller helst her: http://www.scanatura.no/fangstReg/ 

Vi minner om at man finner info om forskjellige laksetyper her: http://vfjff.no/index.php/fisketyper

Og vi minner om at man finner informasjon om skjellprøver her: http://vfjff.no/index.php/skjellprover

Joomla templates by a4joomla