komiteForeningens styre varierer fra år til år fordi enkelte verv er ettårige, mens andre er lengre. Her finner du en oversikt over styret pr i dag

utvalgForeningen har en rekke utvalg som håndterer foreningens aktiviteter og gjøremål. Her er en oversikt over dem og deres ledere for 2022:

fakta2Her er en oversikt over litt generelle fakta for foreningen

historikkenVest-Finnmark jeger- og fiskerforening ( VJFF ) ble stiftet 14.mai 1924. Bakgrunnen for dette var å få forpakningen av Repparfjordelva.....

 

klubbhusHer finner du detaljer om hva som skal til for å bli medlem i foreningen og hvordan du søker.