NØDHJELP

Image

➤ Ambulansetjeneste (113)
➤ Luftambulansetjeneste
➤ Lokale Sykehus
➤ Lokale Leger (116, 117)
➤ Lokale Veterinærer
➤ Lokale Apoteker
➤ Lokale Legevakter (116, 117)
➤ Søk og redning på land (112)
➤ Søk og redning til sjøs (112)
➤ Kystvakten
➤ Redning med helikopter
➤ Brannvesenet (110)
➤ Lokalt politi (112)
➤ Trafikkpoliti
➤ Antiterroravdelingen (02800)
➤ Kritisk infrastruktur
➤ Cybersikkerhet
➤ Finn drivstoff og elektrisitet
➤ Bilverksteder
➤ Lokale kommuner