Skip to main content

Kjøpe Fiskekort


Sesong-, uke-, og døgnkort som gjelder for alle soner, er tilgjengelige for betalende aktive medlemmer av foreningen som er bosatt i Hammerfest og Kvalsund kommuner. For alle andre gjelder døgnkort som gjelder spesifikke soner.

Kort trekning for utenombys/utlendinger fåregår også på Arctic Flies hver dag i sesongen. Det vil bli trekning lengre ut i sesongen når antall fiskere per sone overstiger antall kort.

Kortsalget håndteres av Arcticflies.no, som du finner på Skaidikrysset.
Arcticflies.no har åpent fra 12 og stenger kl. 20 hver dag.
Desinfisering av utstyr skjer også hos Arctic flies -skaidi.
 
Telefonnummeret til kortutsalget er 98885317.
Spørsmål om kort kan rettes til Arcticflies.no.

Sesongkortene er tilgjengelige på Kleven Jakt og Fiske i Hammerfest og Arcticflies fra slutten av mai.
Alt med fysisk oppmøte.