Skip to main content

Om Elven


Repparfjordelven strekker seg fra Repparfjorden og opp til fjellet Stálluvarri, og er kjent for sitt fantastiske fiske.

Elva er kjent for sin rike fiskebestand, inkludert laks, sjøørret og ørret, og tiltrekker seg fiskere fra hele verden.

Fiskesesongen i Repparfjordelven starter i juni og varer til september. Det er viktig å merke seg at elven er delt inn i soner, og at det kan være begrensninger på antall fisk man kan ta med seg. Det er også viktig å følge reglene for fisketid og størrelse på fisken man kan ta med seg.

Repparfjordelven kan være utfordrende å fiske i på grunn av sine raske strømmer og dype hull. Det krever derfor en viss mengde ferdigheter og erfaring å fiske her. Det er viktig å være forsiktig og respektere elven og dens beboere når man fisker her.

Elvens historie

Tidligere var Repparfjordelven en viktig transportåre for samene i området. Elven var også en viktig kilde til mat og ressurser for lokalbefolkningen. I dag er fisket i elven en viktig inntektskilde for lokalsamfunnet, og det er viktig å ivareta elven og dens fiskebestand for fremtidige generasjoner.

Repparfjordelven er også koblet til Skaidielven, som renner langs Skaididalen på den sørlige siden av Unna Háttiraš. Skaidielven er også kjent for sitt fantastiske fiske, og gir fiskere en annen flott mulighet til å oppleve fiske i Finnmark. Sammen gir disse elvene en unik fiskeopplevelse i en av de vakreste områdene i Norge.