Skip to main content

Vestfinnmark

Jeger og Fiske Forening

Om VFJFF

VFJFF jobber for å fremme fiske, jakt, natur, kultur og samfunnsengasjement. Vi tilbyr medlemskap og en rekke aktiviteter og arrangementer for alle.

Foreningens formål er å skape økt forståelse og ansvar for naturen og legge forholdene til rette for jakt, fiske og friluftsliv. Foreningen skal arbeide for økt produksjon av fiske-bestanden.

Vestfinnmark Jeger og fiskeforening ble stiftet i 1924. Første leder av foreningen var Sverre Hoem. VFJFF har forpaktet Repparfjord og skaidi-vassdraget siden 1932 til dags dato.

Kurs & Aktiviteter

Vestfinnmark Jeger og Fiske Forening tilbyr ulike typer kurs for alle aldre og nivåer. For de som ønsker å lære å fiske, tilbyr foreningen kurs i fluefiske og elvefiske.

Disse kursene gir deltakerne en grundig innføring i teknikkene som trengs for å fange fisk på en vellykket måte. Kursene passer både for nybegynnere og erfarne fiskere som ønsker å forbedre ferdighetene sine.

I tillegg til fiskekursene, tilbyr foreningen også kurs i skyting, natur- og dyrelivskunnskap og mye mer.

sosial interaksjon

Bli medlem i VFJFF

Foreningen VFJFF har medlemmer fra alle båkgrunn og samfunnslag, hver med en unik kompetanse og erfaring.
Som medlem av FVJFF vil du møte nye og interessante mennesker, lære nye ferdigheter og oppdage andre sider av vår vakre lokale biosfære.

HYTTER

Til medlemmer

VJFF eier seks hytter som foreningens medlemmer kan benytte seg av. 
Hyttene befinner seg i Repparfjorddalen og på Sennalandet, og er tilgjengelige i laksefiskesesongen fra 1. juni til 1. september.

Hyttene er ikke åpne for allmennheten, kun for våre medlemmer. For utlån av hyttene utenom denne perioden, må nøkkel lånes av foreningen.


Du kan klikke på hver enkelt hytte for å se hvor den befinner seg >>

Godt opphold!


Opplev og utforsk

Nord Norge

De bratte fjellene i vest er hjem til en rik og variert rovfuglbestand. Her yngler havørn, jaktfalk, dvergfalk, tårnfalk og fjellvåk. Langs kysten er det små kolonier av måsefugler, vadefugler, grågås, ærfugl og teist. Av pattedyr finnes oter, snøhare og lemen, i tillegg til store mengder tamrein om sommeren.
Besøk alle vår fiskeplasser
Fiske i midnattssolen
Lær om fiske arter
Utforsk Nasjonalparken

KURS OG OPPLÆRING

KJØPE FISKEKORT

BLI MEDLEM