Skip to main content

Nødhjelp


Sikkerhet og trygghet i de nordlige norske nasjonalparkene og villmarkene i Finnmark

Når du er på jakt eller fisker i de nordlige norske nasjonalparkene og villmarkene i Finnmark, er det viktig å være forberedt på eventuelle nødsituasjoner og ulykker som kan oppstå. Her er noen tips og råd for å sikre en trygg og sikker opplevelse.

Planlegg turen nøye og vær klar over værforholdene og terrenget du skal bevege deg i. Sørg for å ha tilstrekkelig med mat, vann, klær og utstyr.

Hold deg oppdatert på værmeldinger og lokale forhold. Vær forberedt på endringer i været og vær klar over faresignaler som kan varsle om farlige situasjoner.

Ha alltid en førstehjelpspakke med deg og vær kjent med grunnleggende førstehjelp. Sørg for å ha tilstrekkelig med medisiner hvis du trenger det.

Hvis du blir skadet eller syk, kan du ringe ambulansetjenesten på 113. Hvis det er behov for luftambulanse, kan du kontakte Norsk Luftambulanse.

Hvis du trenger medisinsk hjelp eller rådgivning, kan du kontakte lokale sykehus eller leger på 116 117. Hvis du har med deg dyr, kan du kontakte lokale veterinærer.

Hvis du har behov for medisiner eller annen medisinsk utstyr, kan du besøke lokale apoteker.

Hvis du trenger medisinsk hjelp utenfor vanlig åpningstid, kan du besøke lokale legevakter på 116 117.

Hvis du går deg vill eller trenger assistanse i fjell eller på sjøen, kan du kontakte land- eller sjøredningstjenesten på 112.

Hvis det oppstår en brann eller andre nødsituasjoner, kan du kontakte brannvesenet på 110. Hvis det er behov for politiets assistanse, kan du kontakte lokale politimyndigheter på 112.

Hvis det oppstår alvorlige hendelser som terrorangrep eller angrep på kritisk infrastruktur, kan du kontakte antiterroravdelingen på 02800. Vær også oppmerksom på lokale råd og instruksjoner fra lokale myndigheter og kommuner.

 

NØDSAKTJENESTER

➤ Ambulansetjeneste (113)
➤ Luftambulansetjeneste
➤ Lokale sykehus
➤ Lokale leger (116 117)
➤ Lokale veterinærer
➤ Lokale apoteker
➤ Lokale legevakter (116 117)
➤ Søk og redning på land (112)
➤ Søk og redning til sjøs (112)
➤ Kystvakten
➤ Redning med helikopter
➤ Brannvesenet (110)
➤ Lokalt politi (112)
➤ Trafikkpoliti
➤ Antiterroravdelingen (02800)
➤ Kritisk infrastruktur
➤ Drivstoff og elektrisitet
➤ Bilverksteder
➤ Lokale kommuner

EMERGENCY CONTACTS IN ENGLISH

➤ Ambulance Service (113)
➤ Air Ambulance Service
➤ Local Hospitals
➤ Local Doctors (116 117)
➤ Local Veterinarians
➤ Local Pharmacies
➤ Medical Clinics (116 117)
➤ Land Search & Rescue (112)
➤ Sea Search & Rescue (112)
➤ Coast Guard
➤ Helicopter Rescue
➤ Fire Services (110)
➤ Local Police (112)
➤ Traffic Police
➤ Anti Terror Unit (02800)
➤ Critical Infrastructure
➤ Fuel & Electricity
➤ Repair Garages
➤ Local Council